Adres

Vali Konağı Cd. Konak Apt. No:127/3 (Nişantaşı Anadolu Lisesi Karşısı) Şişli, İstanbul

İletişim +90 536 725 54 54 drhasancaglar@yahoo.com

Çiftlerin çocuk sahibi olma arzularına ve düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen, bir yıl içerisinde gebelik elde edilmemesine infertilite (kısırlık) adı verilmektedir. Korunmayın çiftlerin %85’inde bir yıl içerisinde gebelik oluşması beklenir. Infertilite %35-40 oranında erkek, %40-45 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %20-25’inde erkek ve kadın faktörü birlikte bulunmaktadır. %10-15’inde ise tüm araştırmalara karşılık infertiliteyi açıklayabilecek bir neden bulunmamaktadır.

Infertilite (kısırlık) tedavisinde akupunktur erkek ve kadın hastaların problemlerinin çözülüp gebe kalabilmesinde kendi başına kullanabildiği gibi, diğer yardımcı üreme yöntemlerinin (asılama, tüpbebek) başarı oranlarını anlamlı oranda artırmaktadır.  Tüp bebek uygulaması öncesi, sadece akupunktur ile 3 aylık ön hazırlık terapisi görmekte olan pek çok hastamız tüp bebek tedavisine gerek kalmadan kendileri gebe kaldılar. Poor responder over (yani kötü yumurta cevabı) olan 40 yaş üstü 6 hastamın sadece yumurtalama ilacı ve yumurtalatma ilacı + akupunktur ile tedavi gördükleri aylar karşılaştırılınca yumurta sayı ve kalitesinde %70 artış kaydettim. Tüp bebek ve asılama tedavilerinde yumurta geliştirici klasik tedaviye ilave olarak akupunktur tedavisi uygulanması hem gebelik şansını artırmakta, hem de hastanın stres ve depresyonunu yok ederek tedaviye uyumunu artırmaktadır.


Kadınlarda infertilite tedavisinde tespit edilen akupunktur noktalarına yapılan uyarı ile vücutta endorfin, ve diğer bazı steroidlerin artışı ve dengelenmesi sağlanır. Ayrıca akupunktur tedavisi ile uterus, endometrium ve overlerin kan akımı artar. Rahimde gebeliğin oluşmasını sağlayan koşulllar daha iyi sağlanır. Gerek yumurta kalitesi ve sayısı, gerek embriyoları kabul etme yeteneği artarak toplamda gebelik şansı anlamlı oranda artar. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve Danimarka’da ayrı ayrı yapılan geniş çalışmalarda tüp bebek tedavilerindeki başarı şansının %30 ile %70’e varan oranlarda arttığı gösterilmiştir. New York’ta gözlemci olarak bulunduğum bir tüp bebek merkezinin istatistiklerinde ise akupunktur uygulamalarında %40 başarı artışı olduğu belirtilmekteydi.

Bu çalışmalar göstermektedir ki, akupunktur tedavisi infertilite tedavisinde etkili ve başarılı bir tedavi yöntemidir. Kadın Doğum Uzmanı olmam ve 15 yıldır infertilite (kısırlık) ile çok yakından başarı ile ilgilenmem nedeniyle, akupunkturun infertilite üzerindeki olağanüstü etkisini gösteren çalışmalar, beni merkezimde bu yöntemi, modern batı tıbbının tüm teknik avantajları ile birleştirerek kullanmaya itti. Şükürler olsun ki, sonuçlar çok tatminkâr.

Basitçe düşünürsek ruhi ve bedeni dengesi yıllarca süren stres, sıkıntı ve kısırlık sebebi faktörlerle bozulmuş bir karı kocanın tedavi sonucu ile, ruh, beden dengesi, enerji dengesi sağlanmış bir karı kocanın tedavi sonucunun aynı olması düşünülebilir mi ? Elbette dengenin sağlanması çok şey sağlayacaktır. Bayan hastalarımın akupunktur tedavisinden kısa bir süre sonra, eşleri genellikle şöyle derler “-Hocam bu çocuk işi olsun ya da olmasın, biz bu akupunktura devam edelim, hanım evde pamuk oldu”. Bu rahatlamanın bile tedaviye neler kattığını, stres hormonlarının azalmasının metabolizma ovulasyon indüksiyonu ve uterusun embriyoyu kabul etmesinde ne kadar büyük pozitif farklar yarattığını her gün tekrar yaşayarak görüyorum. İhtiyacı olan herkesi bu mükemmel denge ile tanışmaya davet ediyorum.

Infertilite tüm dünyada evli çiftlerin en yaygın sorunu olarak bilinmektedir (%10-15). Bu oranın %40-50si kadına ait faktörlerden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda kadın infertilitesinde klasik ovülasyon indüksiyonunu akupunktur ve düşük bazal insülin seviyesi elde eden beslenme düzeni ile destekleyerek gebelik oranlarını artırmayı hedefledik.

20-35 yaş arasında, tubal patoloji, erkek infertilitesi, yaygın endometriosis içermeyen, jinekolojik değerlendirme ile ovulatuar patoloji saptanmış, 2 yıldan uzun süreli infertilitesi olan 58 kadın hasta üzerinde çalışıldı. Tüm hastalara TCM’ye göre hikâye, nabız, dil muayeneleri yapıldı. TCM ve jinekolojik kondisyonlarına göre 29 hastalık benzer iki grup oluşturuldu.  4 yıl süren çalışmada toplam 184 siklus ovülasyon indüksiyonu yapıldı. Birinci gruba sadece ovülasyon indüksiyonu uygulandı. İkinci grubun ovülasyon indüksiyonu ise, akupunktur ve beslenme ile desteklendi.

TCM’ye göre hastaların %64’ünde böbrek enerji eksikliği saptandı. Sadece ovülasyon indüksiyonu yapılan grupta siklus başına gebelik oranı %12,63 (95 siklusta 12 gebelik) iken, akupunktur ve beslenme düzeni ile desteklenen grupta gebelik oranı %19,10 (89 siklusta 17 gebelik) olarak saptandı. Şişkinlik, ödem, stres artışı gibi yan etkiler akupunktur ile desteklenen grupta %57 daha az saptanmıştır.

Akupunktur desteği ile %42 daha fazla gebelik.

Tedavi yan etkileri

  • Alt karın bölgesi ağrısı  
  • Bulantıı
  • Kusma                                     
  • Döküntü
  • Baş ağrısı
  • Ödem
  • İfade edilen stress artışı
  • Migren ağrıları

Sadece ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda 95 siklusta %21 yan etki şikayeti, ovulasyon indüksiyonu + akupunktur yapılan hastalarda 89 siklusta %9 yan etki şikayeti.

Akupunktur ile desteklenen grupta %57 daha az yan etki

Akupunktur fertiliteyi nasıl artırır?
Endokrin sistemi dengeleyerek. Pineal ve hipotalamus bezlerini direk etkileyerek gonadlar ve reproduktif sistem üzerine etki yapar. TCM’ye göre üreme böbrek, karaciğer, dalak, Chong ve Ren kanalları ile yakın ilişkilidir. Kan azlığına neden olan her şey infertiliteye sebep olabilir. Kan akımına blokaj ya da stagnasyon sağlayan her durum infertiliteye neden olur.İnfertil hastaların çoğunda KC Qi stagnasyonu olacaktır. Çünkü sürekli tekrarlayan hayal kırıklığı, stres, gerginlik var. İnfertilite protokolleri regüle vücutta işe yarar. Bu regülasyonu ve dengeyi akupunktur sağlar. DENGE her şeyin başıdır.

Sizi dinliyorum!

Merak ettiğiniz diğer sorularınız için buradayım.

Whatsapp
  • bubble-12
  • bubble-16