Adres

Vali Konağı Cd. Konak Apt. No:127/3 (Nişantaşı Anadolu Lisesi Karşısı) Şişli, İstanbul

İletişim +90 536 725 54 54 drhasancaglar@yahoo.com

Ana karnında 6 milyon primordial folikül ile yaşam yoluna başlayan dişi fetus, doğumda 600 bin, menarsta 300 bin ve menopoz zamanında yaklaşık 10.000 folikül sayısına sahiptir. Menopoz bu over yetmezliği sonucu menstrüel kanamanın kalıcı olarak tamamen kesilmesidir. Klimaterik faz ise kadının üreme döneminden, üreme kapasitesi olmayan döneme geçişini ifade eden 2-6 sene arası süren pek çok rahatsızlık ve semptomla geçen bir dönemdir. Ortalama menapoz yaşı dünyada 48-55 arası belirtilmiştir ve endüstrileşmiş ülkelerde bu ortalama 51 yaştır.
Türkiye’de 48 ortalama menopoz yaşıdır.

Toplumda menopoz kadın oranı, hem ortalama ömür uzaması, hem de artan sayıda oojerektümili histerektomi yapılması dolayısıyla hızla artmaktadır. Menopoz bir hastalık değil fizyolojik süreçtir ve akupunktur bakış açısıyla menopozal semptomlar böbrek enerjisi eksikliğinden kaynaklanır.


En çok şikayet edilen semptom ateş basmalarıdır, %85 menapozal kadında vardır ve hastaların %45inde 5-10 seneye kadar devam edebilir.

Ateş basmaları %85
Vajinal kuruluk
Sinirlilik
Baş ağrıları
Depresyon
Konsantrasyon bozukluğu
Irritabilite
Uykusuzluk
Terleme
Kilo alma
Libidoda azalma
İdrar kaçırma
Gece sık idrara çıkma eşlik eden semptomlardır.

Menopozun bir hastalık olmadığını söylememize rağmen semptomların hayat tarzı ile yakından ilişkili olduğunu söylememiz lazım. Emasyonel stres menapozal semptomların önemli bir sebebidir. Korku, anksiete, suçluluk duygusu böbrekleri zayıflatır ve menapozal semptomları tetikler. Aşırı çalışmak, yeterince dinlenmemek, düzensiz beslenmek ve üzüntü böbrek enerji yetmezliğinin (özellikle böbrek yetmezliği) en önemli ve sık sebebidir.
Çok fazla çocuk sahibi olmak da böbrekleri zayıflatır. Aşırı yağlı veya süt ürünleri ağırlıklı beslenenlerde balgam oluşumu artar ve menopozda ateş basmaları, uykusuzluk ve mental yorgunluk artar.
Diyetinde yeterli proteini alamayanlarda kan ya da yin eksikliği olur. Aşırı çay, kahve, alkol, sigara kullanımında ateş basmalarında kaydadeğer artış olur.

Bu denli yaygın görülen menopozal semptomlarda ilgili 2013 Ocak – 2015 Aralık tarihler arasında 45-56 yaş arası 72 hastayı içeren bir çalışma yaptık. Hastalardan sadece 2si sadece menopoz semptomları için başvurdu. 70 hasta başka birincil şikayetlerle başvurdular ancak bu şikayetleri yanında mevcut menopozal semptomları da takip ve tedavi edildi.
Hastaların tedavisi 6 haftalık süre içinde 10 akupunktur seansı, (ortalama haftada 2 uygulama) olarak gerçekleştirildi. Bu süre sonunda menopozal semptomlardaki değişiklikler başlangıç semptomunun şiddeti 10 olarak kabul edilerek hastaların değişim bilgileri ile kaydedildi. Hastaların hiç birine hormon replasman tedavisi veya kimyasal bir destek verilmedi.

Menopozal semptomlara sahip hastaların kliniğimize başvuru sebepleri
1-Obesite (38 hasta)
2-Diz patolojileri (9 hasta)
3-Bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt ağrıları (7 hasta)
4-Sigara bırakma (6 hasta)
5-Depresyon (5 hasta)
6-Kozmetik akupunktur (2 hasta)
7-Menopozal şikayetler (2 hasta)
Toplam: 69 hasta

TABLOxxx

Gerek yaygın bir toplum sağlığı problemi olarak gerekse bireyin yaşam kalitesini çok büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle menopozal semptomlar, büyük önem arz ederler. Daha önce sıkça kullandığımız hormon reslasman tedavilerinin kanser, kalpkrizi, inme, safra kesesi patolojileri arttırıcı özelliklerinin gösterilmesinde sonra, hiç bir yan etki içermeyen hastanın aynı anda pek çok sorununu çözmeye muktedir akupunktur tedavileri hızla önem kazanmaktadır. Bunun topluma iyi tanıtılarak bir toplumsal farkındalık sağlanması gerekmektedir.

Sizi dinliyorum!

Merak ettiğiniz diğer sorularınız için buradayım.

Whatsapp
  • bubble-12
  • bubble-16